2023 Jubileumjaar Ketikoti

Voor de tiende achtereenvolgende keer wordt in onze stad de Ketikoti-maand georganiseerd. Op verschillende wijzen staan we stil bij het Nederlandse slavernijverleden. Kartrekker hiervan is het Comité 30 juni-1 juli Tilburg. De twee data in de naam van deze stichting zijn te vergelijken met 4 en 5 mei, dat wil zeggen: Eérst herdenken, daarna vieren.
 

Op 1 juli 2023 is het 160 jaar geleden dat Nederland formeel de slavernij in haar koloniën afschafte. In december 2022 excuseerde de Nederlandse regering zich voor drie eeuwen van trans-Atlantische slavernij. Premier Rutte noemde hierbij expliciet de doorwerking ervan in de vorm van anti-zwart-racisme, stereotypering en discriminatie. Wat vaak wordt onderschat is dat deze doorwerking voor veel zwarte mensen een gevecht is om de eigenwaarde. Dekoloniseer je geest, is dan ook het credo van het comité en het thema van de openingsactiviteit in 2023.

Een komma, geen punt

De landelijke excuses zijn ongetwijfeld een belangrijk ankerpunt, maar de weg naar echte erkenning en heling is lang. De excuses zijn dus geen eindpunt, maar een komma in een proces van maatschappelijke verandering. Informatie, ontmoeting en dialoog tussen wit en zwart zijn hierbij van wezenlijk belang. Dat is altijd de insteek van de activiteiten. De Ketikoti-maand opent op 1 juni in museum De Pont en eindigt op 30 juni met de Dag van Besef in de LocHal. Op 1 juli volgt dan Emancipation Day oftewel Ketikoti, in het Papiaments Desenkadená. De jongeren van For Our Community organiseren dan een gala in het Paleis-Raadhuis.

Nederland emancipeerde de slaafgemaakten betrekkelijk laat. De emancipatiewet van 1863 kwam eigenlijk tot stand onder internationale druk. Engeland schafte de slavernij in haar koloniën reeds af in 1833, waarbij ze geen tien jaar staatstoezicht toepasten -zoals Nederland deed in Suriname- maar vijf jaar apprenticeship.

Meer gedenkdagen

Verschillende landen en volken hanteren ieder weer andere data om de herwonnen vrijheid te vieren of de gebrachte offers te gedenken. De Verenigde Staten bijvoorbeeld hanteren 19 juni, Brazilië 13 mei en op Curaçao herdenkt men vooral 17 augustus, de opstand van Tula in 1795.

Voor de volledigheid: ook Suriname kent nog andere gedenkdagen gerelateerd aan de slavernij. De Marrons van Suriname, die zichzelf bevrijd hebben uit de slavernij door de plantages te ontvluchten, herdenken 10 oktober, de dag waarop in 1760 een vredesverdrag met het koloniaal bewind werd getekend. De Hindostanen, die na de afschaffing van de slavernij als contractarbeiders werden aangescheept, herdenken op 5 juni de aankomst in Suriname van het eerste schip uit India, de Lalla Rookh, in 1873. Ook staan zij stil bij 24 september 1884, de dag waarop Jany Tetary in opstand kwam tegen flagrante uitbuiting op haar plantage – een vorm van moderne slavernij.

Programma

Al deze thema’s hebben een plaats in het programma van de Ketikoti-maand 2023, omlijst met veel dans en muziek. Elke woensdagmiddag is er een voorlees-activiteit bij de  Ketikoti-boekentafel op de eerste verdieping van de LocHal. Verder zijn er een aantal dialoogmomenten, een filmavond en dergelijke. Alle Tilburgers – zwart, wit en alles ertussenin- zijn uitgenodigd om langs te komen en bij te dragen aan dit speciale jubileumjaar.

Bekijk het programma Keti Koti 2023