Juni is weer ketikotimaand in Tilburg – Bekijk het programma 2024

De flyer vliegt uit; geef het door en kom langs!  Meer info over de diverse programmaonderdelen vindt u in de betreffende artikelen en/of de agenda. 

Download: Ketikotimaandprogramma 2024 Comité 30 juni-1juli flyer

Schrijver-journalist Babah Tarawally spreekt op de Dag van Besef

Zondag 30 juni herdenken we de voorouders die geleden hebben onder de trans-Atlantische slavernij.

Op de Dag van Besef staan we elk jaar stil bij het vele leed, maar ook bij de grote kracht die is aangewend in de strijd om overleving en voor vrijheid. De traditie wil dat hierbij aan de voorouders een plengoffer wordt gebracht en bijpassende treurliederen gezongen. Wij gaan dat ook dit jaar weer doen bij het Tilburgse slavernijmonument, achter het centraal station – met medewerking van zanggroep Pramisi. Aanvang 13:30 uur. Onze nieuwe, Tilburgse stadsdichter zal hierbij een voordracht houden op het thema “De kracht van voorouders”.

Aansluitend rond 15 uur een samenkomst in de LocHal met als speciale gast schrijver-journalist Babah Tarawally, onder meer bekend van zijn columns in dagblad Trouw. Dit vindt plaats in de Stemmingmakerij, eerste verdieping rechts. Iedereen is welkom deze middag, de toegang gratis.

Babah Tarawally (Sierra Leone, 1991) is schrijver, journalist en columnist bij Trouw. Tijdens zijn zevenjarige asielprocedure schreef hij ‘De god met de blauwe ogen’. Zijn tweede roman heette ‘Gevangen in zwart wit denken’. In 2023 kwam ‘De getemde man’ uit. In Tarawally’s denken staat de Afrikaanse filosofie van Ubuntu centraal: ‘Ik ben omdat wij zijn’.

 

Dag van Besef 2023, foto Comité 30 juni-1 juli Tilburg

 

Sporen koloniaal verleden

Deze wandeling wordt al sinds 2020 aangeboden door het Comité 30 juni-1 juli. In 2023 is een samenwerking aangegaan met Stadsgidserij Tilburg, die het heeft opgenomen in haar jaarprogramma. U kunt zich dan ook inschrijven via de website van Stadsgidserij. De kosten zijn 5 euro p.p., te voldoen op de startplaats. Dat is doorgaans het slavernijmonument achter het Centraal Station. Heeft u een groep dan kunt u datum, startplaats en dergelijke nader afspreken met de gids(en). In onze Agenda (deze website) ziet u data van komende wandelingen.

 

Geschiedenis van de Afro-Surinamers (lezing & dialoog)

Zondag 23 juni: Dialoogmiddag met historicus Chan Choennie naar aanleiding van zijn boek ‘Geschiedenis van Afro-Surinamers’ over de eerste honderd jaar na de afschaffing van de slavernij in Suriname (1863-1963).

Onze jaarlijkse Ketikoti-dialoogactiviteit vindt dit jaar plaats in de Stemmingmakerij van de LocHal (eerste verdieping, rechts). We starten met een inleiding door dhr. Choenni over zijn onderzoek naar de vrijverklaarden en hun nakomelingen.

Prof. Dr. Choennie werd geboren in Suriname en groeide op in een Afro-Surinaamse buurt. Hij studeerde politicologie en wetenschapsfilosofie aan de UvA en publiceerde diverse boeken en artikelen over Surinaamse bevolkingsgroepen, waaronder ook de Hindostanen en Javanen.

Op basis van zijn inleiding zullen de deelnemers met elkaar  in gesprek gaan over een aantal stellingen. De bijeenkomst wordt omlijst met muziek -en een hapje en een drankje. Deelname is gratis, graag vooraf aanmelden via: Bibliotheek/LocHal/Stemmingmakerij .

PROGRAMMA

13:30 uur inloop

13:50 uur introductie

14:00 uur lezing

15:00 uur discussie

16:00 uur afsluiting

 

MEER OVER DE AUTEUR

Prof. dr. Chandersen E.S. Choenni (Paramaribo, 1953) werd geboren in Suriname waar hij opgroeide in een Afro-Surinaamse buurt. In 1972 kwam hij naar Nederland. Hij studeerde politicologie en wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1995 promoveerde hij in de sociale wetenschappen en kwalificeerde zich als onderzoeker op sociaal-historisch terrein. In 1999 keerde hij terug naar Suriname. Van 2010 tot 2016 was hij bijzonder hoogleraar Hindostaanse migratie op de Lalla Rookh Leerstoel aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij nog beleidsambtenaar Integratiebeleid op verschillende ministeries. Choenni publiceerde eerder diverse boeken en artikelen over de geschiedenis van de Hindostanen. Vervolgens verlegde hij zijn onderzoeksgebied naar de Afro-Surinamers en de Javanen. Tegelijkertijd behandelt hij de etnische verhoudingen in Suriname en zaken als racisme, integratiebeleid en burgerschap.

     

MEER OVER HET BOEK

Op basis van uitgebreid historisch onderzoek verhaalt dhr Choenni hoe het de Afro-Surinamers is vergaan na de afschaffing van de slavernij in 1863. Het heeft honderd jaar geduurd alvorens zij politiek volwaardige burgers werden in hun land. Cultureel gezien waren ze in 1963 nog niet tot de ‘mainstream’ doorgedrongen. Op sociaal-economisch terrein bleef de ontwikkeling achter. Er formeerde zich weliswaar een middenklasse, maar de meerderheid bleef behoren tot de lagere klasse. Chan maakt duidelijk dat deze typische vorm van ‘Afro-Surinaamse integratie’ in grote mate een voortvloeisel is van de wrede slavernijperiode in Suriname. De auteur analyseert en verklaart deze doorwerking.

Bekijk de inhoudsopgave van het boek

 

Henna Goudzand opent Ketikotimaand 2024

Op zaterdag 1 juni is Henna Goudzand Nahar, schrijfster van De Geur van bruine bonen (een familieroman) te gast in Tilburg. De middag vindt plaats in het S.B.J. gebouw, Beneluxlaan 76.

We praten met de schrijfster, eerst over haar boek: Bij de onafhankelijkheid van Suriname konden Surinamers hun Nederlandse paspoort behouden als zij naar ons land verhuisden. Wat hun komst met hen deed en hoe dat in families soms doorwerkt, daar laat zij haar licht op schijnen. Een beeld van conflict tussen generaties in gezinnen en hoe moeizaam soms twee culturen samenvloeien. Hierover gaan we in gesprek met de aanwezigen.

De bijeenkomst wordt besloten met een gezamenlijke bruine bonen maaltijd van zes tot zeven uur. In Suriname, op de Antillen en in Nederland bestaan verschillende recepten en op deze bijeenkomst worden deze verschillen voor oog en tong klaargemaakt. Uiteraard wordt de avond muzikaal opgeluisterd met Caribische klanken. Graag tot ziens!

 

Oog in oog met Paramaribo (lezing)

Op vrijdag 24 mei 2024 geeft historicus Eric Kastelein (1954) een presentatie naar aanleiding van zijn boek ‘Oog in oog met Paramaribo’. Aan de hand van tientallen foto’s en enkele video’s maken we een wandeling door de prachtige stad Paramaribo en gaan met elkaar in gesprek over het ‘herinneringserfgoed’.

De geschiedenis van Suriname, zo blijkt, kent vele boeiende en soms emotionele verhalen, zowel over de periode van slavernij als daarna in de periode van contractarbeid (Hindostanen, Javanen en Chinezen) en vervolgens de dekolonisatie (onafhankelijkheid).

Een luguber verhaal is dat van de verdrinking van 664 Afrikanen in 1738 aan boord van slavenschip Leusden voor de kust van Suriname. Een verhaal van opstand betreft de slaafgemaakten Cojo, Mentor en Present die in 1832 de stad Paramaribo in brand zetten.

Alle bevolkingsgroepen hebben wel een strijd gekend voor hun emancipatie en offers gebracht. Leiders vonden de dood doordat ze voor anderen opkwamen. Zo werd bij de onlusten op plantage Zorg en Hoop in 1884 de opstandige contractarbeidster Janey Tetary door Nederlandse militairen doelbewust doodgeschoten.

Een verdienstelijk Surinaams persoon van geheel andere orde is Johannes Helstone, een eens zo vermaarde componist die recentelijk weer in de belangstelling is gekomen.

De presentatie vindt plaats in een zaal in de Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124 en duurt van 18:30 tot ongeveer 21:00 uur. Vanaf zes uur bent u welkom voor koffie/thee of soep met een broodje.

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage mag. Gaarne aanmelden via devlaspit@parochiepeerkedonders.nl

Ston oso (stenen huis), de ruïne van een monumentaal pand uit 1800 in de historische binnenstad van Paramaribo, in 2002 opgenomen in de werelderfgoedlijst van UNESCO

Over Zwart Activisme (F.O.C. activiteit)

21 maart 2024: met jongeren in gesprek over zwart activisme in Tilburg. Een ‘safe space’ bijeenkomst in Studio Noord, Brucknerlaan 116, Tilburg. Aanvang 19:30 uur. Te gast is Carla Mohammed van Comité 30 juni -1 juli Tilburg.

RADAR op bezoek in Tilburg

Dinsdag 19 maart, Kim’s Kroeg. Wereldwijd wordt in maart aandacht besteed aan de Internationale dag tegen racisme en discriminatie (=21 maart) Deze jaarlijkse herdenking werd door de Verenigde Naties ingesteld naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville (Zuid-Afrika), waar op 21 maart 1960 de politie het vuur opende op een groep mensen die demonstreerde tegen apartheid (de beruchte pasjeswetten). De apartheid is inmiddels afgeschaft, maar racisme en discriminatie zijn nog aan de orde van de dag, ook in Nederland. Tal van landen over de hele wereld staan op deze dag stil bij het onrecht dat individuen en groepen elkaar aandoen. Diverse steden in Nederland (waaronder Tilburg) doen mee aan deze actiedag.

Jaarlijks organiseert Comité 30 juni-1 juli in samenwerking met de Tilburgse AntiRacismegroep ARG een informatieve bijeenkomst of lezing. Dit jaar houden we het Tilburgse antiracisme- en discriminatiebeleid tegen het licht.  Te gast zijn leden van het regionale anti-discriminatiebureau RADAR. Zij zullen toelichten wat zij doen en wat zij kunnen betekenen. Wat voor klachten krijgen zij zoal binnen via hun meldpunt discriminatie.nl? De samenkomst is in Kim’s Kroeg, Piusplein 61 in het centrum van Tilburg. Aanvang: 19.30 uur. Toegang: gratis. Er is volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Fijn als jij er bij wilt zijn!

De Kracht van Nazaten (symposium)

Zaterdag 16 december 2023 is het symposium ‘De Kracht van Nazaten’. Het vormt de afsluting van een serie lezingen en cursus over bevrijding van de gevolgen van slavernij en kolonialisme. Het symposium vindt plaats in Seats2meet, de glazen zaal van de LocHal in Tilburg en is voor iedereen gratis toegankelijk.

De middag staat onder leiding van Kofi Ogún van Ojise Network. Hij zal spreken over de doorwerking van slavernij en kolonialisme op persoonlijk en maatschappelijk vlak. Ook verkent hij met ons paden naar mogeljke oplossingen. Kofi Ogún is verandermanager, deskundige dekolonisatie en motivational speaker. Ojise Network organiseert de lezingen, cursus en het symposium in opdracht van Comité 30 Juni – 1 Juli Tilburg.

Gastspreker is Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden- en erfenis. Linda Nooitmeer zal spreken over hoe het thema doorwerking onderdeel zal zijn van de komende herdenkingen en vieringen in het kader van slavernij en kokonialisme.

Bewustwording en erkenning van slavernij en kolonialisme zijn tot stand gekomen door de kracht en voortdurende inzet van nazaten van tot slaaf gemaakten. Nu dat is bereikt, is het tijd aandacht te besteden aan de gevolgen van slavernij en kolonialisme. Wat is die doorwerking in ons denken en handelen? Hoe zien we de doorwerking terug in de visie en het handelen van overheid en bedrijven? Wat is er nodig om meer begrip en betere verhoudingen te realiseren? Comité 30 juni – 1 juli Tilburg organiseerde i.s.m. Ojise Network en gemeente Tilburg hierover in november 2023 een cursus waarvan dit symposium het sluitstuk is.

Symposium

Wanneer: Zaterdag 16 december, 13:30 – 16:30 uur

Waar: Seats2Meet = de glazen zaal in de LocHal, Burg. Brokxlaan / Spoorzone, achterzijde CS

Aanmelden: via deze link, deelname is gratis

Programma:

13:00 uur Inloop

13:30 uur Aanvang symposium

– Ceremoniële opening ‘De Kracht van Water’ (Atratori & N’gutete)

– Welkomstwoord ‘The Decade’ (Carla Mohammed)

– Inleiding ‘Doorwerking Doorbreken’ (Kofi Ogún)

– Dialoog-statafels (koffie en thee)

– Muzikaal intermezzo (Los Bandidos)

– Lezing ‘Hoe NiNsee helpt doorbreken’ (Linda Nooitmeer)

– Key Note ‘De Kracht van Nazaten’ (Kofi Ogún)

– Slotwoord (Carla Mohammed)

– Borrel

16:30 Einde symposium

Keynote speaker Kofi Ogún

Linda Nooitmeer, vz. NiNsee

 

Toelichting

De doorwerking, een veel gehoord begrip. Het gaat over de gevolgen van slavernij en kolonialisme die nog altijd zichtbaar zijn in het leven van nazaten aan beide kanten van de geschiedenis. Hoe gaan zwart en wit om met dit verleden? Waaruit of waarin bestaat voor hen die doorwerking? Hoe zien we dat terug in de zelfbeelden en de interactie tussen zwart en wit? Hoe gaan we dit doorbreken?

Het symposium wordt geopend in Afrikaanse stijl. De ceremoniële opening is in handen van Atratori en N’gutete. Ze laten ons kennismaken met de betekenis en de kracht van water. Carla Mohammed, voorzitter van Comité 30 Juni-1 Juli Tilburg, vertelt ons hoe het VN-beleid van ‘The Decade’ helpt om Afrikanen in de diaspora weer in hun kracht te zetten. Hoofdspreker van de dag is Kofi Ogún. Hij begint met een inleiding op het thema doorwerking doorbreken. Wat is doorwerking en waarom moet het doorbroken worden? Hij presenteert enkele nieuwe feiten en gezichtspunten op het thema. De aangereikte inzichten bespreken we tijdens de dialoogstatafels. We doen dit aan de hand van enkele vragen die ingaan op onze denkbeelden en ervaringen. En welke mogelijke doorbraken zien we voor onszelf?

Linda Nooitmeer zal spreken over hoe NiNsee wil bijdragen aan het doorbreken van de doorwerking. Wat is daarin in de rol van de lokale comités? In de keynote die daarop volgt gaat Kofi Ogún in op de kracht van nazaten die hebben geleid tot o.a. erkenning van het slavernijverleden, nationale herdenking en officiële excuses. En welke krachten hebben we als gemeenschap om nog meer doorbraken in doorwerking te realiseren? Hoe denken de deelnemers aan de cursus ‘Doorwerking Doorbreken’ hierover? Het slotwoord is in handen van Carla Mohammed. Ze neemt ons mee in de opbrengst van de dag en geeft een vooruitblik waarin we samen verder werken aan doorbraken.

Sprekers & Artiesten:

  • Atratori; verteller, dichter en muzikant in Afrikaans cultureel erfgoed.

  • N’gutete Chacuchaamba; priesteres en expert in Afrikaanse rituelen.

  • Carla Mohammed; voorzitter Comité 30 Juni-1 Juli Tilburg en medeorganisator van het symposium ‘De Kracht van Nazaten’ en initiatiefnemer van de cursus ‘Doorwerking Doorbreken’.

  • Drs. Kofi Ogún; verandermanager, deskundige dekolonisatie en motivational speaker. Cursusleider ‘Doorwerking Doorbreken’. Voorzitter Ojise Network

  • Linda Nooitmeer, BSc; voorzitter Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Coördinator comités 30 Juni-1 Juli

  • Los Bandidos; trio in Caraïbische muziek

Meld je nu aan via deze link, de toegang is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Graag tot ziens !

 

 

                         

 

 

 

Ketikoti nationaal immaterieel erfgoed

Een veelkleurige vlag kan uit. Ketikoti, de dag van de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij, is samen met Dia di Emansipashon (Kòrsou/Boneiru), Dia di Emancipacion di esclavitud (Aruba), Emancipation day (St.Maarten/Saba/St. Eustatius), bijgeschreven op de Inventarislijst Immaterieel Erfgoed Nederland. De bijschrijving van Ketikoti vond plaats op voordracht van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee).

Bijschrijving in de inventarislijst is een middel om immaterieel erfgoed levend te houden. Met de bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed laten gemeenschappen zien dat ze bezig zijn met de borging van hun erfgoed en met het werken aan de zichtbaarheid ervan. Ketikoti staat al sinds 2020 in de Canon van Nederland, de vijftig vensters met belangrijke historische gebeurtenissen voor Nederland. Het is echter nog altijd geen officiele nationale feestdag.

Het certificaat werd op 2 december 2023 officieel ondertekend door Urwin Vyent en Linda Nooitmeer, respectievelijk directeur en bestuursvoorzitter van het NiNsee.

Carla Mohammed, van Comité 30 juni-1 juli Tilburg, toont het ondertekende certificaat van bijschrijving