De Kracht van Nazaten (symposium)

Zaterdag 16 december 2023 is het symposium ‘De Kracht van Nazaten’. Het vormt de afsluting van een serie lezingen en cursus over bevrijding van de gevolgen van slavernij en kolonialisme. Het symposium vindt plaats in Seats2meet, de glazen zaal van de LocHal in Tilburg en is voor iedereen gratis toegankelijk.

De middag staat onder leiding van Kofi Ogún van Ojise Network. Hij zal spreken over de doorwerking van slavernij en kolonialisme op persoonlijk en maatschappelijk vlak. Ook verkent hij met ons paden naar mogeljke oplossingen. Kofi Ogún is verandermanager, deskundige dekolonisatie en motivational speaker. Ojise Network organiseert de lezingen, cursus en het symposium in opdracht van Comité 30 Juni – 1 Juli Tilburg.

Gastspreker is Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden- en erfenis. Linda Nooitmeer zal spreken over hoe het thema doorwerking onderdeel zal zijn van de komende herdenkingen en vieringen in het kader van slavernij en kokonialisme.

Bewustwording en erkenning van slavernij en kolonialisme zijn tot stand gekomen door de kracht en voortdurende inzet van nazaten van tot slaaf gemaakten. Nu dat is bereikt, is het tijd aandacht te besteden aan de gevolgen van slavernij en kolonialisme. Wat is die doorwerking in ons denken en handelen? Hoe zien we de doorwerking terug in de visie en het handelen van overheid en bedrijven? Wat is er nodig om meer begrip en betere verhoudingen te realiseren? Comité 30 juni – 1 juli Tilburg organiseerde i.s.m. Ojise Network en gemeente Tilburg hierover in november 2023 een cursus waarvan dit symposium het sluitstuk is.

Symposium

Wanneer: Zaterdag 16 december, 13:30 – 16:30 uur

Waar: Seats2Meet = de glazen zaal in de LocHal, Burg. Brokxlaan / Spoorzone, achterzijde CS

Aanmelden: via deze link, deelname is gratis

Programma:

13:00 uur Inloop

13:30 uur Aanvang symposium

– Ceremoniële opening ‘De Kracht van Water’ (Atratori & N’gutete)

– Welkomstwoord ‘The Decade’ (Carla Mohammed)

– Inleiding ‘Doorwerking Doorbreken’ (Kofi Ogún)

– Dialoog-statafels (koffie en thee)

– Muzikaal intermezzo (Los Bandidos)

– Lezing ‘Hoe NiNsee helpt doorbreken’ (Linda Nooitmeer)

– Key Note ‘De Kracht van Nazaten’ (Kofi Ogún)

– Slotwoord (Carla Mohammed)

– Borrel

16:30 Einde symposium

Keynote speaker Kofi Ogún

Linda Nooitmeer, vz. NiNsee

 

Toelichting

De doorwerking, een veel gehoord begrip. Het gaat over de gevolgen van slavernij en kolonialisme die nog altijd zichtbaar zijn in het leven van nazaten aan beide kanten van de geschiedenis. Hoe gaan zwart en wit om met dit verleden? Waaruit of waarin bestaat voor hen die doorwerking? Hoe zien we dat terug in de zelfbeelden en de interactie tussen zwart en wit? Hoe gaan we dit doorbreken?

Het symposium wordt geopend in Afrikaanse stijl. De ceremoniële opening is in handen van Atratori en N’gutete. Ze laten ons kennismaken met de betekenis en de kracht van water. Carla Mohammed, voorzitter van Comité 30 Juni-1 Juli Tilburg, vertelt ons hoe het VN-beleid van ‘The Decade’ helpt om Afrikanen in de diaspora weer in hun kracht te zetten. Hoofdspreker van de dag is Kofi Ogún. Hij begint met een inleiding op het thema doorwerking doorbreken. Wat is doorwerking en waarom moet het doorbroken worden? Hij presenteert enkele nieuwe feiten en gezichtspunten op het thema. De aangereikte inzichten bespreken we tijdens de dialoogstatafels. We doen dit aan de hand van enkele vragen die ingaan op onze denkbeelden en ervaringen. En welke mogelijke doorbraken zien we voor onszelf?

Linda Nooitmeer zal spreken over hoe NiNsee wil bijdragen aan het doorbreken van de doorwerking. Wat is daarin in de rol van de lokale comités? In de keynote die daarop volgt gaat Kofi Ogún in op de kracht van nazaten die hebben geleid tot o.a. erkenning van het slavernijverleden, nationale herdenking en officiële excuses. En welke krachten hebben we als gemeenschap om nog meer doorbraken in doorwerking te realiseren? Hoe denken de deelnemers aan de cursus ‘Doorwerking Doorbreken’ hierover? Het slotwoord is in handen van Carla Mohammed. Ze neemt ons mee in de opbrengst van de dag en geeft een vooruitblik waarin we samen verder werken aan doorbraken.

Sprekers & Artiesten:

  • Atratori; verteller, dichter en muzikant in Afrikaans cultureel erfgoed.

  • N’gutete Chacuchaamba; priesteres en expert in Afrikaanse rituelen.

  • Carla Mohammed; voorzitter Comité 30 Juni-1 Juli Tilburg en medeorganisator van het symposium ‘De Kracht van Nazaten’ en initiatiefnemer van de cursus ‘Doorwerking Doorbreken’.

  • Drs. Kofi Ogún; verandermanager, deskundige dekolonisatie en motivational speaker. Cursusleider ‘Doorwerking Doorbreken’. Voorzitter Ojise Network

  • Linda Nooitmeer, BSc; voorzitter Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Coördinator comités 30 Juni-1 Juli

  • Los Bandidos; trio in Caraïbische muziek

Meld je nu aan via deze link, de toegang is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Graag tot ziens !