Na de gebroken ketenen (dialoogtafels)

Zaterdag 17 juni geeft Afro-theoloog Kenneth Vers Babel in de LocHal een lezing over de religieuze erfenis van tot slaaf gemaakte Afrikanen. Hun traditionele rituelen zijn van groeiende betekenis in ons land vandaag de dag en kunnen helend werken.

Niet-westerse religies: Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen zijn er wel bekend mee, Nederland wat minder. Het heeft alles te maken met het trans-Atlantisch slavernijverleden en de ronseling daarna van contractarbeiders in Azië. De Aziaten brachten het hindoeïsme met haar vele goden en godinnen naar Suriname. Afrikanen brachten al eerder hún religieuze tradities mee of beter gezegd de geesten van hun voorouders. Deze religie staat in Suriname bekend als winti.

Illegaliteit
Het meergodendom en met name winti werd door de Europese kolonisator niet geaccepteerd en neergezet als afgoderij, als een duivelse bijgelovigheid. Na de afschaffing van de slavernij kwam er zelfs een wet die alle winti-rituelen verbood en de religie dus in de illegaliteit dwong. De belangrijkste uitvoerders van deze wet waren feitelijk de zendelingen en missionarissen, die het christendom propageerden. De Tilburgse beeldengroep ‘Petrus Donders’ in het Wilhelminapark is er
als het ware een getuigenis van. De geknielde Afrikaan wordt immers een christelijk godsbeeld voorgehouden.

In 2013 heeft de Nederlandse Raad van Kerken een verantwoording afgelegd voor het feit dat theologie maar al te vaak misbruikt is om slavernij te rechtvaardigen. Kolonisatie werd mede hierdoor genormaliseerd en voortgezet. Vorig jaar heeft de Nederlandse staat excuses aangeboden voor drie eeuwen van slavernij. De vraag is wat dit alles betekent ‘achter de komma’, dus naar de toekomst toe. Want de doorwerking van het koloniaal verleden gaat diep.

Afro-spirit
Ondanks de culturele dominantie van het westen zijn Afrikaanse gebruiken en denkwijzen in de koloniale periode blijven voortbestaan. Suriname kende lang een onderscheid tussen religie ‘in de voortuin’ (christendom) en religie ‘in de achtertuin’ (zoals winti). In de voormalige koloniën zorgt dit nog altijd voor discussie, ook binnen families. Veelal is het een meningsverschil tussen generaties: jongeren zijn wat meer geneigd hun Afrikaanse achtergrond te herwaarderen en bepaalde tradities in ere te herstellen, omdat ze helend werken.

Kenneth Vers Babel is geestelijk verzorger, theoloog en auteur van het boek Activeer je Afro Spirit. In zijn lezing zal hij onder meer ingaan op de joods-christelijke concepten van ‘god’ en het ‘uitverkoren volk’. Deze grondbeginselen zijn in de westerse geschiedenis een motor geweest van uitsluiting. Ook heden ten dage is inclusie niet vanzelfsprekend. Daar moet aan gewerkt worden!

Dialoog
Maar wie zijn hierbij aan zet? Gaan we het weer op het onderwijs afschuiven? Wat biedt Afro-Nederlanders het beste bescherming tegen discriminatie en uitsluiting? Dit zijn enkele van de vragen die aan bod komen in het noodzakelijke gesprek ‘na de gebroken ketenen’, zoals de titel luidt van de lezing van dhr Vers Babel. In de LocHal staan tafels opgesteld om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Deze Ketikoti-dialoogmiddag is georganiseerd door het Comité 30 juni-1 juli Tilburg in samenwerking met jongerengroep For Our Community. Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door Surinaams koor Pramisi.
• Locatie: LocHal, trappenhuis eerste verdieping
• Inloop: 13:00 uur / Aanvang: 13:30 uur / Einde: 16:15 uur
• Ticketlink: https://www.eventbrite.nl/e/dialoogmiddag-keti-koti-met-een-lezing-van-kenneth-vers-babel-tickets-637929804217