Geschiedenis van de Afro-Surinamers (lezing & dialoog)

Zondag 23 juni: Dialoogmiddag met historicus Chan Choennie naar aanleiding van zijn boek ‘Geschiedenis van Afro-Surinamers’ over de eerste honderd jaar na de afschaffing van de slavernij in Suriname (1863-1963).

Onze jaarlijkse Ketikoti-dialoogactiviteit vindt dit jaar plaats in de Stemmingmakerij van de LocHal (eerste verdieping, rechts). We starten met een inleiding door dhr. Choenni over zijn onderzoek naar de vrijverklaarden en hun nakomelingen.

Prof. Dr. Choennie werd geboren in Suriname en groeide op in een Afro-Surinaamse buurt. Hij studeerde politicologie en wetenschapsfilosofie aan de UvA en publiceerde diverse boeken en artikelen over Surinaamse bevolkingsgroepen, waaronder ook de Hindostanen en Javanen.

Op basis van zijn inleiding zullen de deelnemers met elkaar  in gesprek gaan over een aantal stellingen. De bijeenkomst wordt omlijst met muziek -en een hapje en een drankje. Deelname is gratis, graag vooraf aanmelden via: BibliotheekMB/Ketikoti-dialoog.

PROGRAMMA

13:30 uur inloop

13:50 uur introductie

14:00 uur lezing

15:00 uur discussie

16:00 uur afsluiting

 

MEER OVER DE AUTEUR

Prof. dr. Chandersen E.S. Choenni (Paramaribo, 1953) werd geboren in Suriname waar hij opgroeide in een Afro-Surinaamse buurt. In 1972 kwam hij naar Nederland. Hij studeerde politicologie en wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1995 promoveerde hij in de sociale wetenschappen en kwalificeerde zich als onderzoeker op sociaal-historisch terrein. In 1999 keerde hij terug naar Suriname. Van 2010 tot 2016 was hij bijzonder hoogleraar Hindostaanse migratie op de Lalla Rookh Leerstoel aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij nog beleidsambtenaar Integratiebeleid op verschillende ministeries. Choenni publiceerde eerder diverse boeken en artikelen over de geschiedenis van de Hindostanen. Vervolgens verlegde hij zijn onderzoeksgebied naar de Afro-Surinamers en de Javanen. Tegelijkertijd behandelt hij de etnische verhoudingen in Suriname en zaken als racisme, integratiebeleid en burgerschap.

     

MEER OVER HET BOEK

Op basis van uitgebreid historisch onderzoek verhaalt dhr Choenni hoe het de Afro-Surinamers is vergaan na de afschaffing van de slavernij in 1863. Het heeft honderd jaar geduurd alvorens zij politiek volwaardige burgers werden in hun land. Cultureel gezien waren ze in 1963 nog niet tot de ‘mainstream’ doorgedrongen. Op sociaal-economisch terrein bleef de ontwikkeling achter. Er formeerde zich weliswaar een middenklasse, maar de meerderheid bleef behoren tot de lagere klasse. Chan maakt duidelijk dat deze typische vorm van ‘Afro-Surinaamse integratie’ in grote mate een voortvloeisel is van de wrede slavernijperiode in Suriname. De auteur analyseert en verklaart deze doorwerking.

Bekijk de inhoudsopgave van het boek