Lezen en Luisteren in de LocHal

Een van de activiteiten in deze Keti-Koti maand is het voorlezen. Bij het TijdLab, op de eerste verdieping van de LocHal, staat de gehele maand juni een collectietafel met boeken rond het thema slavernij en het Nederlands koloniaal verleden. Romans en informatief. We maken ruimte om samen (voor) te lezen. De boeken zijn uiteraard ook te leen.
Op de woensdagen 8, 22 en 29 juni lezen we met vrijwilligers van het Comité 30 juni-1 juli Tilburg en de Tilburgse anti-racismegroep ARG, steeds van 14:00 tot 15:00 uur. Iedereen kan hierbij aansluiten, volwassenen en kinderen. Toegang is gratis, aanmelden niet nodig.

Achtergrond

Vanaf 2013 wordt in Tilburg de Keti-Koti maand georganiseerd. Aanvankelijk door de vrouwen van de Ketikoti-werkgroep, maar sinds een paar jaar door verschillende stichtingen. In deze maand vinden activiteiten plaats in aanloop naar het Keti-Kotifeest op 1 juli, de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden op 1 juli 1863. Het Comité 30 juni-1 juli benadrukt het herdenken van voorouders als slachtoffers van het slavernijsysteem. Het gaat hier immers om drie eeuwen vaderlandse geschiedenis. Dat is geen voetnoot of een zwarte bladzijde die is omgeslagen, maar een zwart hoofdstuk dat doorwerkt in het heden.
In Nederland zijn we meer bekend met herdenken en vieren rondom de Tweede Wereldoorlog. Aangezien het niet gepast is dit op één en dezelfde dag te doen herdenken we de slachtoffers op 4 mei en is het feest op 5 mei. Dit gaat in de toekomst ook gebeuren met het bevrijdingsfeest Keti-Koti, letterlijk vertaald ‘Verbroken Ketenen’. Op veel plaatsen in Nederland, waaronder Tilburg, worden op 30 juni de offers herdacht die slaafgemaakte voorouders hebben gebracht. Nazaten immers voelen dit verleden tot op de dag van vandaag na. Een dag later, 1 juli Keti-Koti, wordt de vrijheid gevierd. Dat wil zeggen: vrijheid van lichaam en vrijheid van geest.
Dankbaarheid voor deze bevrijding gaat niet uit naar een regering, een koningshuis of een godheid, maar uitdrukkelijk naar voorouders. Vanwege de kracht die zij moeten hebben gehad. De kracht om voort te leven (binnen het slavernijsysteem) en de kracht om uit te breken (het verzet, marronage). Tilburg kan over dit verzet goed meepraten, want er wonen opvallend veel nakomelingen van Surinaamse marrons in Tilburg. Marrons zijn slaafgemaakten die in de 18e en 19e eeuw hun plantage zijn ontvlucht en in de bossen eigen gemeenschappen hebben gevormd met behoud van Afrikaanse culturele tradities. Op 30 juni 2022, de ‘Dag van besef’, besteden we extra aandacht aan de marrongemeenschap in Tilburg, zie agenda.

Boekencollectie slavernij en koloniaal verleden