Beeldengroep ‘Petrus Donders’ (verslag)

Door Gemeente Tilburg, 15 juli 2021. Verslag van bijeenkomsten rondom meerstemmigheid over het standbeeld van Peerke Donders.

In april 2021 is in overleg met de gemeente Tilburg overeengekomen een analyserapport te schrijven over de online bijeenkomsten rondom meerstemmigheid over het standbeeld van Peerke Donders in het Wilhelminapark. Deze vonden tweewekelijks plaats van 10 februari t/m 6 april.

Koloniale wandeling aug 2021. Foto: Mitchell Busby

Op welke manier kan het standbeeld deel uitmaken van een inclusieve stad? 

In 2020 nam het TijdLab (Bibliotheek LocHal en Stadsmuseum Tilburg) initiatief tot het organiseren van de bijeenkomstenreeks met als uitgangspunt meerstemmigheid.
Het doel hiervan was om zoveel mogelijk Tilburgers de mogelijkheid te bieden hun mening te geven, gedachten uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan. Aanleidingen hiervoor waren onder andere de opkomst van de Black Lives Matter beweging en de (wereldwijde) discussie over (omstreden) standbeelden. De hoofdvraag is niet eenduidig, maar richt zich wel op de toekomst: op welke manier kan het standbeeld deel uitmaken van een inclusieve stad?

Dat de meningen zijn verdeeld blijkt wel uit de ingestuurde ‘dialoogkaarten’. Op deze kaarten konden deelnemers een voorstel doen voor een tekstbord bij het beeld of een dialoog voorstellen tussen Peerke Donders en de geknielde man. Stadsmuseum Tilburg heeft deze kaarten bewaard als ‘immaterieel erfgoed’. Hoewel het geen representatieve uitkomst is voor alle Tilburgers, geven de teksten enigszins een beeld van de meerstemmigheid die er is.

Het verslag over deze programmareeks is opgesteld door Romée Mulder (Heritage Lab, Reinwardt Academie Amsterdam) in samenwerking met het TijdLab. Dit verslag is gemaakt in opdracht van de gemeente Tilburg en wordt mede gebruikt binnen de gemeente om te komen tot een advies in de vraag ‘wat te doen met het standbeeld van Peerke Donders in het Wilheminapark’.

Lees het verslag van de bijeenkomsten.

Dit verslag is gepubliceerd op de site van Erfgoed Tilburg