Voorsprong en eurocentrisme in slavernijgeschiedenis bedrijf

De wetenschap als zaak van witte mannen en vrouwen

De scheve groeiverhouding tussen de voormalige overheersende en overheerste landen heeft onder meer tot gevolg dat de geschiedschrijving over slavernij wordt gedomineerd door witte historici, betoogt Patricia D. Gomes in dit opinieartikel.

https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/20628/voorsprong-en-eurocentrisme-in-slavernijgeschiedenisbedrijf